Oznamy ÚBD Ťahanovce

1131518818_zasuvka.jpg

Prerušenie distribúcie elektriny 14.04.2014

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude v termíne 6. mája 2014 v čase od 08:10 do 10:30 prerušená duistribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...

teplavoda.jpg

Prerušenie dodávky TÚV 20.11.2013

Z dôvodu plánovanných opráv na OST2211 / Americká trieda 1, Sofijská 3-14 / bude dňa 06.12.2013 od 6.00 do 15.00 odstávka TÚV /teplej úžitkovej vody/ z dôvodu plánovaných opráv spoločnosťou TEHO s.r.o. Za porozumenie ďakujeme.

teplavoda.jpg

Prerušenie dodávky TÚV 22.08.2013

Na základe písomného upozornenia spoločnosti TEHO s.r.o. bude obmedzená dodávka TÚV /teplá úžitková voda/ pre jednotlivé odovzdávacie stanice tepla z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie, a to nasledovne : 03.09.2013 od 07.00 do 17.00 OST 2215 - Európska trieda 1,3,5,7...

informacie.jpg

Zrušenie stránkových hodín 11.06.2013

Oznamujeme nájomníkom a vlastníkom bytov v správe Územného bytového družstva, Košice - Ťahanovce, že z dôvodu konania Zhromadenia delegátov dňa 19.06.2013 ( streda ) budú zrušené stránkové a pokladničné hodiny počas celého dňa. Ďakujeme Vám za pochopenie.

tvorba web stránok   |   webdesign   |   redakčný systém