Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice
vodomer.jpg

Overovanie bytových vodomerov po novom [30. 10. 2019]

Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú a každé 4 roky pre teplú vodu.
Nové pravidlá v súlade s vyhláškou č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o meradlách a metrologickej kontrole zo dňa 27. mája 2019, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2019, priniesla zmenu v overovaní všetkých bytových vodomerov, pričom sa zjednodušil čas platnosti overenia bytových vodomerov na 5 rokov. Bytové vodomery na teplú a studenú vodu namontované po 1. auguste 2019 teda majú jednotný čas platnosti overenia. Cieľom tejto právnej úpravy a zjednotenia času overenia všetkých vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytoch a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom, bolo znížiť zaťažovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov sprístupňovaním bytov a nebytových priestorov na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. Takisto spoločnostiam, ktoré vykonávajú montáž, servis a údržbu zefektívnia proces výmeny v domoch.
Ďalším prínosom je súlad overovacieho obdobia so životnosťou rádiových modelov pre diaľkový odpočet údajov. Modely so životnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích období. To znamená, že po piatich rokoch rádiové modely sa premontujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.
Aplikačná prax ukáže, či správcovia bytových domov dokážu získať súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov k demontáži všetkých vodomerov v dome a tým nastaviť rovnaké termíny pre ďalšiu výmenu vodomerov

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.