Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice

Ročné vyúčtovanie

office06.jpgRočné vyúčtovanie predstavuje rozdiel medzi skutočnými nákladmi a poskytnutými preddavkami vo forme zálohového predpisu. Správca bytového domu je v zmysle §8a ods.2 zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinný predložiť vlastníkom bytov vyúčtovanie celkových nákladov bytového domu za predchádzajúci rok najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka, pričom úhrady za plnenia budú rozúčtované na jednotlivé byty.

 

V prípade preplatku je správca povinný uvedený preplatok vyplatiť vlastníkovi bytu v lehote, ktorá je stanovená v zmluve o výkone správy. Vlastník bytu, ktorý má preplatok, má možnosť požiadať zaslaním žiadosti adresovanému správcovi bytového domu o zaslanie predmetného preplatku na bankový účet. Vlastníkovi, ktorý nepožiada o zaslanie preplatku na bankový účet, bude preplatok zaslaný poštovým poukazom.

 

Žiadosť o zaslanie preplatku na účet si môžete stiahnuť tu.

 

V prípade vzniku nedoplatku má vlastník bytu právo v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa podať reklamáciu do 30 dní od prevzatia vyúčtovania ročných nákladov, ktorú adresuje správcovi bytového domu v zmysle reklamačného poriadku správcu bytového domu. Podanie reklamácie zo strany vlastníka bytu nemá odkladný charakter na zaplatenie nedoplatku.

 

 

 


 

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame iba nevyhnutné cookies. O ich používaní sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.