Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice

Prevod členských a nájomných práv

Prevodom členských práv sa prevádzajú len nájomné práva k bytu, nie práva vlastnícke. Vlastníkom bytu zostáva až do jeho odkúpenia stále družstvo.

Prepis družstevného bytu sa vykonáva tak, že klienti prídu osobne počas stránkových hodín na bytové družstvo, kde odporúčame kupujúcemu preveriť si na všetkých dôležitých oddeleniach, že prevádzajúci nemá žiadne nedoplatky, pre ktoré by družstvo byt nepreviedlo. Súčasťou zmluvy o prevode členských a nájomných práv sú potvrdenia od všetkých príslušných oddelení družstva, ktoré písomne potvrdia, že prevádzajúci má všetky svoje povinnosti voči družstvu vyrovnané.

Dohodu podpisujeme v počte vyhotovení podľa požiadaviek alebo počtu účastníkov a jedno vyhotovenie je určené pre potreby družstva. Všetky písomnosti musia byť notársky overené.

 

Po zaevidovaní Vami doložených dokladov a ich spracovaní budete vyzvaný k podpisu novej nájomnej zmluvy na Vaše meno. Pri podpise nájomnej zmlvy si zároveň na oddelení nájomneho určíte požadované zálohy a dostanete nový zálohový predpis za služby spojené s užívaním bytu.

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame iba nevyhnutné cookies. O ich používaní sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.