Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice

Zmena vlastníka

Každú zmenu vlastníka bytu je potrebné zaevidovať na bytovom družstve. Zmenou vlastníka sa rozumie kúpa resp. predaj nehnuteľnosti, dedičstvo, darovacia zmluva a podobne.

 

K vybaveniu zmeny vlastníka nehnuteľnosti budete potrebovať:

  • platný občiansky preukaz
  • Rozhodnutie o povolení vkladu z Okresného úradu-katastrálneho odboru, resp. originál listu vlastníctva, alebo iný doklad v ktorom Vás určuje ako nového vlastníka nehnuteľnosti
  • zápisnica o odovzdaní a prevzatí bytu s aktuálnym stavom meračov -  vybavíte na technickom úseku. Je potrebné aby sa odpočtov zúčastnili obe strany - odovzdávajúci aj nový preberajúci vlastník bytu. Odpočty sú vykonávané mimo stránkových hodín, termín je potrebné si dohodnuť vopred telefonicky !

 

Po zaevidovaní a spracovaní Vami doložených dokladov potrebných k zmene vlastníka budete vyzvaný si prevziať Zmluvu o výkone správy. Pri podpise pristúpenia k tejto Zmluve si na oddelení nájomneho určíte požadované zálohy, na základe ktorých Vám bude vytvorený nový zálohový predpis za služby spojené s užívaním bytu.

 

Zmenu vlastníka bytu je možné vybaviť iba osobnou návštevou na transformačno-právnom oddelení počas stránkových hodín.

 

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame iba nevyhnutné cookies. O ich používaní sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.