Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice

Stavebné úpravy v byte

Pred kompletnou alebo aj čiastočnou rekonštrukciou bytu, ktorý máte v osobnom vlastníctve alebo ste v nájomnom vzťahu a pod správou ÚBD, Košice - Ťahanovce, si potrebujete najskôr stavebné úpravy podrobne premyslieť a naplánovať.

Najlepšie je kontaktovať technický úsek ÚBD, kde Vám poradia a vysvetlia potrebné úkony z Vašej strany pred začatím rekonštrukčných prác.

 

Pripravili sme pre Vás prehľad najčastejšie vykonávaných úprav v bytoch:

 

 

V rámci udržiavania susedských vzťahov je dobré informovať susedov včas o plánovaných stavebných prácach, aj pokiaľ nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami.

Udržiavacie práce v byte, ktoré pomenúva Stavebný zákon a ktoré nijako nezasahujú do konštrukcií alebo ostatných spoločných častí a spoločných zariadení v dome a ktoré zásadným spôsobom neohrozujú a v neprimeranom rozsahu nerušia vlastníkov v dome, nahlasovať netreba.

 

 

Výmena okien

Pri výmene okien nie je potrebné stavebné povolenie, iba ohlásenie stavby. Jedná sa o udržiavacie práce, podmienkou však je, aby ste dodržali pôvodný rozmer aj delenie okien. V opačnom prípade budete potrebovať stavebné povolenie. K výmene okien je potrebné doložiť certifikát o zhode výrobku pre daný typ okien, ktoré ste si vybrali.

 

 

Rekonštrukcia kúpeľne

Ak pri obnove starého bytového jadra nezasahujete do nosných konštrukcií, postačuje stavebné úpravy ohlásiť správcovi a stavebnému úradu. Ak sa pri rekonštrukcii len odstránia pôvodné umakartové priečky, ktoré nahradia nové z odľahčených materiálov, ktoré budú vymurované na pôvodnom mieste, bez zmeny rozmerov a dispozície pôvodnej kúpeľne, stačí túto stavbu len ohlásiť. Takýto druh rekonštrukcie patrí medzi udržiavacie práce. Ak však plánujete prepojiť kúpeľňu a WC prípadne iné zmeny v dispozícii pôvodného jadra, budete musieť stavebnému úradu stavbu ohlásiť a predložiť k úprave aj statický posudok spolu s náčrtom pôvodného a nového pôdorysu bytového jadra.

 

 

Zasklenie balkóna a lodžie

Na zasklenie balkóna alebo lodžie je potrebné ohlásenie správcovi a stavebnému úradu, ktorý posúdi vhodnosť použitého systému. Je celkom možné, že v lokalite kde bývate, platí všeobecno – záväzné nariadenie z pohľadu architektonického stvárnenia vonkajších fasád a budov. Ľahko sa tak môže stať, že na zasklenie bezrámovým systémom bude postačovať ohlásenie stavby, no na iný systém budete potrebovať stavebné povolenie. Samozrejmosťou je doloženie certifikátu, že na zasklenie bol použitý certifikovaný systém zasklenia.

 

 

Zväčšenie dverí

Ak plánujete zväčšiť pôvodný rozmer dverí, prípadne ich presunúť niekde úplne inde, je potrebné to ohlásiť správcovi a stavebnému úradu, ktorý taktiež bude požadovať od Vás predloženie statického posudku. Pokiaľ budete zasahovať do nosnej konštrukcie budovy, bude potrebné stavebné povolenie. To, ktorá stena je a ktorá nie je nosná určí statik. To isté platí aj pri búraní nenosnej priečky, alebo vytvorení nového dverného otvoru v nosnej stene.

 

 

Výmena rozvodov elektroinštalácie

V tomto prípade sa jedná o udržiavacie práce, teda nie je potrebné stavebné povolenie, stačí iba ohlásiť stavbu. Podmienkou však je vykonanie odbornej skúšky a vydanie revíznej správy revíznym technikom po ukončení rekonštrukcie.

 

 

Výmena vykurovacieho telesa - radiátora

Ak sa rozhodnete pre výmenu vykurovacieho telesa z akýchkoľvek dôvodov, je potrebné, aby pred uskutočnením daných prác ste kontaktovali technický úsek, kde s Vami odkonzultuje technik vhodný typ radiátora a navrhne jeho požadovaný výkon. Nakoľko celá sústava vykurovania je vyregulovaná, je preto nevyhnutné, aby výkon vykurovacieho telesa bol adekvátne navrhnutý voči celej sústave bytového domu.

 

 

Zmena usporiadania miestností v byte

Ak  sa rozhodnete, že miestnosti v byte by ste si chceli medzi sebou vymeniť (t.j. v pôvodnej kuchyni bude izba a v izbe vznikne nová kuchyňa) je vhodné, aby ste túto zmenu oznámili správcovi. Pre uvedenú zmenu dispozície bytu je potrebné zabezpečiť si súhlas vlastníka, resp. nájomníka nad a pod upravovaným bytom. Je to z dôvodu, že uvedenou zmenou môžete zásadným spôsobom ovplyvniť susedov, pretože v jednotlivých izbách vzniká počas dňa ruch v iných hodinách, ako pred pôvodnou dispozíciou.

 

 

Stierkovanie, maľovanie, výmena podlahovej krytiny

Taktiež sa jedná o udržiavacie práce, pri ktorých nepotrebujete stavebné povolenie, stačí nám ako správcovi túto stavbu iba ohlásiť.

 

 

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame iba nevyhnutné cookies. O ich používaní sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.